درمان جدید تنبلی چشم با استفاده از واقعیت مجازی و هوش مصنوعی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت توسعه درمان سرو مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به ایجاد درمان جدیدی برای تنبلی چشم شد.