احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال، نقطه آغازی جهت حرکت به سمت تحول دیجیتال در صنعت فولاد کشور

مراسم احداث مرکز نوآوری تحول دیجیتال در فولاد، در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تاریخ ۱۳ خرداد ۹۹ برگزار شد.