ارتقاء دانش عملی فعالان کسب وکار از طریق کارگاه جامع حقوق کسب وکار

با توجه به گسترش روزافزون کسب وکارها وتنوع آن‌ها، عملا در هر کسب و کاری خواه سنتی یا مدرن، خواه خرد یا کلان، چالش‌های حقوقی بسیاری رخ می‌دهد، که پیش بینی این چالش‌ها می تواند از بروز بسیاری از آن ها و زیان های ناشی از آن جلوگیری نماید. بنابراین ورود به بازار و بقاء در آن ، مستلزم اشراف بر قواعد حاکم بر آن است. علی‌رغم این نیاز بزرگ ، هیچ گرایش دانشگاهی تحت محتوای ” حقوق کسب وکار”در فضای آکادمیک ایران که این فضای دو وجهی حقوقی و اقتصادی را پوشش دهد، راه اندازی نشده است.

به همین منظور پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه جامع حقوق کسب وکار را با هدف پوشش خلاء موجود و ارتقاء دانش عملی فعالان کسب و کار برگزار خواهد کرد.
این کارگاه مناسب چه کسانی است؟
محتوای این کارگاه ها مناسب کارشناسان و مشاوران حقوقی ، وکلاء ، حسابداران و مدیران مالی، کارشناسان فروش، کلیه مدیران عالی و میانی و به مفهوم کلمه کلیه فعالان در حوزه کسب و کار است.

ثبت نام کارگاه به چه صورت است؟
علاقه‌مندان می توانند برحسب علاقه و نیازشان در کارگاه‌های این دوره ثبت‌نام کنند؛ اما برای کسانی که کل دوره جامع حقوق کسب وکار را ثبت نام می‌کنند کارگاه حقوق اسناد تجاری رایگان است.

خبرهای خوب، کارگاه های رایگان
در تاریخ پنج شنبه ۹۹٫۰۳٫۲۲ ساعت ۱۶ الی ۱۹ کارگاه حقوق مالکیت فکری توسط دکتر بیات برگزار خواهد شد.
در تاریخ جمعه ۹۹٫۰۳٫۲۳ ساعت۹ الی ۱۳کارگاه حقوق تجارت الکترونیکی توسط دکتر بیات برگزار خواهد شد.

• اگر برای هر یک از این دو دوره رایگان، به صورت گروهی (حتما ۵ نفر) ثبت‌نام کنید، کد تخفیفی ۲۵ درصدی برای دوره جامع دریافت می‌کنید.
اطلاعات کلی کارگاه جامع حقوق کسب وکار
این کارگاه از شش مبحث کلی تشکیل شده که بابت هر کدام از آن‌ها مدرک از پارک علم و فناوری صادر می شود.

مبحث اول، آموزش قراردادنویسی است که از ۹۹٫۰۴٫۰۵ تشکیل می‌شود و پنج‌شنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۹ است. هزینه کارگاه جداگانه یک میلیون تومان است. مدت کارگاه بیست ساعت است و در تاریخ ۹۹٫۰۴٫۲۶ به اتمام می‌رسد. تدریس این مبحث توسط دکتر فرهاد بیات انجام می شود.

مبحث دوم ، حقوق اسناد تجاری است که از ۹۹٫۰۴٫۰۶ تشکیل می شود ، جمعه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می شود. مدت کارگاه شانزده ساعت است.در تاریخ ۹۹٫۰۴٫۲۷ به اتمام می‌رسد. تدریس این مبحث توسط استاد خسرو سرشکی است. هزینه این کارگاه برای کسانی که کل دوره را ثبت نام می‌کنند ، رایگان است و برای کسانی که به صورت جداگانه ثبت‌نام کنند، یک میلیون تومان است.

مبحث سوم، حقوق شرکت‌های تجاری است که از ۹۹٫۰۵٫۰۲ آغاز می شود، مدت کارگاه هجده ساعت است، کارگاه پنج‌شنبه ها و جمعه‌ها تشکیل می‌شود، پنج‌شنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۱۹ وجمعه‌‌ ‌‌‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می شود. این مبحث در تاریخ ۹۹٫۰۵٫۱۰ به اتمام می‌رسد، اساتید دوره دکتر بیات و دکتر معتمدی هستند. هزینه کارگاه به صورت جداگانه ششصد هزار تومان است.

مبحث چهارم ، حقوق مالیات است که از ۹۹٫۰۵٫۲۳ آغاز می شود، مدت کارگاه چهارده ساعت است ، کارگاه پنج‌شنبه و جمعه‌ها تشکیل می‌شود. پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی۱۹ و جمعه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می‌شود. این مبحث در تاریخ ۹۹٫۰۵٫۳۰ به اتمام می‌رسد. این مبحث توسط استاد رستگار تدریس می‌شود. هزینه کارگاه به صورت جداگانه پانصد هزار تومان است.

مبحث پنجم ، حقوق کار و بیمه تامین اجتماعی است، که از ۹۹٫۰۵٫۳۱ آغاز می‌شود ، مدت کارگاه هجده ساعت است. کارگاه پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها تشکیل می شود . پنج‌شنبه‌ها از ساعت ۱۴ الی ۱۹ و جمعه‌ها از ساعت ۹ الی ۱۳ برگزار می‌شود. این مبحث در تاریخ ۹۹٫۰۶٫۱۴ به اتمام می‌رسد. اساتید دوره استاد جعفری و استاد خوشوقتی هستند. هزینه کارگاه به صورت جداگانه ششصد هزار تومان است.

مبحث ششم ، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت الکترونیکی است که ۹۹٫۰۶٫۲۱ ساعت ۹ الی ۱۳ و ۹۹٫۰۶٫۲۷ ساعت ۱۴ الی ۱۹ برگزار می‌شود، مدت دوره نه ساعت است. اساتید دوره دکتر علم خواه و استاد نصراللهی هستند. هزینه کارگاه به صورت جداگانه سیصد هزار تومان است.
ساعات کل دوره نود و چهار ساعت است و هزینه کل دوره سه میلیون تومان است.
همچنین باید بگوییم که
کارگاه جداگانه ای برای مبحث آموزش قراردادنویسی به صورت مجازی نیز برگزار خواهد شد که از ۹۹٫۰۴٫۰۳ تشکیل می‌شود. این کارگاه سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۰ برگزار می‌شود. این دوره در ۹۹٫۰۴٫۲۵ به پایان می‌رسد. مدت دوره بیست ساعت است. این مبحث توسط دکتر بیات تدریس می شود. هزینه کارگاه پانصد هزار تومان است.