نشست مشترک میان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی برگزار شد.