تاکید بر آموزش مشاغل دانش بنیان و نوظهور در اجرای طرح مهارت افزایی دانش آموختگان

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه تهران و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۲۲ خرداد منعقد شد.