پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه تهران در موسسه ژئوفیزیک

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران؛ مراسم انعقاد تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران روز سه شنبه ۱۲ مهر ماه برگزار شد.

این تفاهم نامه به منظور استفاده از پتانسیل‌ها، ظرفیت و توانمندی‌های علمی و اجرایی طرفین جهت شکل دادن همکاری مشترک با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه تهران و در راستای ” ایجاد شعبه پارک علم و فناوری با مشارکت موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران‌” تنظیم و به امضای طرفین رسید؛ که مطابق با تفاهم نامه، فضاهای مشخص شده برای استقرار شرکت های عضو پارک یا طرف تفاهم با پارک مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

این تفاهم نامه در ۹ ماده و دو نسخه به امضای دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا حاتمی رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران رسید. این تفاهم نامه به مدت ۵ سال از زمان امضا، اعتبار دارد.