همکاری مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه

نشست مشترک پارک و علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه هنر، روز سه شنبه ۷ خردادماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد .

در این جلسه که با هدف بهره مندی از توانمندی های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای ایجاد زیرساخت های مربوط به شکل گیری فضای علمی و فناوری در دانشگاه هنر صورت گرفت، ابتدا پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به طور کامل معرفی و سپس به بحث چگونگی همکاری طرفین پرداخته شد.
دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با ابراز علاقه مندی در زمینه همکاری با دانشگاه هنر گفت : اکنون و با توجه و تمرکز بر روی چگونگی پیشرفت جوامع، مطمئنا بدون همبستگی بین دانشگاه، دولت و صنعت پیمودن مسیر ایجاد کسب و کار نوآورانه و خلاقانه در راستای رسیدن به کشوری توسعه یافته در هر زمینه، میسر نیست. از طرفی نیز همکاری و کار تیمی میان مراکز و سازمان های دانش و علمی، یکی از مهمترین عوامل پیشرفتی است که در کشور ما نیز از مقیاس های کوچک تا بزرگ باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
دکتر سید حسن سلطانی رییس دانشگاه هنر با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نمونه ی خوبی از یک مرکز علمی صنعتی است که با وجود این مراکز، شرایط برای رفع چالش ها و مشکلات کشور بیش از پیش فراهم می شود گفت : دانشگاه هنر در زمینه رشته های علمی دارای وسعت قابل توجهی می باشد و ما نیز می دانیم که به منظور بهره گیری هر چه بهتر و بیشتر از این رشته ها نیازمند پارک علم و فناوری فعالی هستیم که از تمامی خدمات کارآفرین، اساتید، دانشجویان و … استفاده کند. در راستای رسیدن به این مهم کمک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با قدمت ۱۶ ساله و با داشتن نیروهای با تجربه و خبره به عنوان کارشناس در این حوزه، برای ما بسیار ارزشمند و حائز اهمیت خواهد بود که مطمئنا مسیر ما برای رسیدن به هدف اصلی را هموارتر خواهد کرد.