پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش حمایت کند.

مخاطبان این برنامه کلیه اعضای هیات علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه تهران می‌باشد.

صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی ۱ تا ۷ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند. (برنامه رویش: TRL1-3، برنامه شکوفایی: TRL4-6، برنامه جهش: TRL1-7)

شروع فراخوان: ۲۰ شهریور لغایت ۵ مهر ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان فقط بصورت آنلاین و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴ تماس حاصل نمایند.

لینک ثبت نام

http://reg.utstpark.ir/

 

قابل توجه:

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

برنامه رویش

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده

مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه

مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.

اطلاعات تکمیلی درباره برنامه رویش را از این قسمت مطالعه نمایید.

https://utstpark.ir/rooyesh-plan/

 

(برنامه رویش

 • هدف:حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند
  مخاطب:هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه (TRL 1-3)
  مدت۶ تا ۹ ماه
  مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهای پارک برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
  خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.)

 

برنامه شکوفایی

 • هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
 • مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
 • مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
 • خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

اطلاعات تکمیلی درباره برنامه شکوفایی را از این قسمت مطالعه نمایید.

https://utstpark.ir/shookoofaie-plan/

 

 • (هدف:حمایت از تیم های کاری دارای ایده تثبیت شده و بازارپسند
  مخاطب:تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
  مدت:۱۲ تا ۱۸ ماه
  مزایاتامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهای پارک برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
  خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP))

 

برنامه جهش

 • هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
 • مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با سطح آمادگی فناوری بین ۱تا ۷
 • مدت: ۴ ماه و حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۶ ماه نخواهد بود.
 • خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

 

 • مزایای برنامه‌های حمایتی

امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی

امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری

اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه

اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)

امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری

امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری

امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد

شرایط پذیرش

مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول

هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.

الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)

در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.

در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.

دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.

مهم

هر پرونده تنها تا ۳ بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.

ثبت‌نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وب‌گاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴، ۱۵۴ تماس حاصل نمایند.