طرح” کسب و کار”، مسیری برای تحقق اهداف شرکت های استارت آپی

کارگاه ” طرح کسب و کار ” در راستای آشنایی شرکت های استارت آپی بخش co-working پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با نحوه تدوین طرح کسب و کار خود جهت ارائه آن به مراجع خاص مورد نظر از جهت پیشبرد اهداف شرکت خود مانند جذب سرمایه در پنج جلسه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز شد.

از موارد و مسائل مهمی که در این کارگاه و توسط دکتر عرفان مرادیان مدیرعامل و هم بنیان گذار شرکت مطرح در حوزه پرداخت الکترونیکی و فناوری های مالی جیبی مو به عنوان مدرس این کارگاه ارائه می شود می توان به پاسخگویی به سوالات طرح کسب و کار یا تجاری چه هست؟، مخاطبین آن چه کسانی یا مراجعی هستند؟ و چگونه توسعه پیدا می کند؟ ، ساختار و محتوای طرح کسب و کار، امکان سنجی طرح کسب و کار و در نهایت رفع نیازمندی ها و نقاط ضعف ها شرکت ها در بخش های مختلف روند ارائه طرح کسب و کار اشاره کرد.