طرح توسعه اکوسیستم نوآوری استان تهران؛ حرکتی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، در روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری، فن بازار وزارت علوم،تحقیقات و فناوری کارگاه آشنایی با معافیت های مالیاتی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری و همچنین رویداد تانا استان تهران در غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

آقای رستگار مشاور مالیاتی و مدرس کارگاه آشنایی با معافیت های مالیاتی شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری، به بیان مطالب و نکات اساسی پیرامون شرایط استفاده از معافیت های مالیاتی، مالیات حقوق و مالیات بر ارزش افزوده و…. پرداخت.

رویداد تانا استان تهران با حضور دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس محمدعلی گودرزی معاون اجرایی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر مریم حسنوند رییس اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از مدیران عامل شرکت ها و بازدیدکنندگان عمومی غرفه برگزار شد.

دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به طرح های برنامه ریزی و اجرا شده معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف اشاره کرد و گفت: طرح های مختلفی از جمله سامانه نان (نظام ایده ها و نیازها)، طرح دستیار فناوری، طرح تانا (توسعه اکوسیستم نوآوری استان) و… در نقاط مختلف کشور به خوبی اجرا شده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه طرح تانا به منظور توسعه اکوسیستم نوآوری استان ها برنامه ریزی و در دست اجرا است، اظهار داشت: در استان تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر و پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بخش اجرایی طرح تانا را به عهده دارند.

دکتر اله دادی با اشاره به برگزاری جلسات مختلف در خصوص طرح تانا استان تهران خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده؛ حوزه اینترنت اشیا به عنوان موضوع هدف در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حوزه هوشمندسازی به عنوان موضوع هدف در پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس تعیین شده است، دو پارک علم و فناوری دیگر طرح تانا استان تهران، چالش های دیگری را در دستورکار خود قرار داده اند.

دکتر مریم حسنوند رییس اداره تجاری سازی و خدمات تخصصی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به تشریح هدف طرح تانا پرداخت و گفت: توسعه و تقویت اکوسیستم نوآوری در استان ها با نگاه به مزیت های نسبی و ظرفیت فناورانه و همچنین مسائل و نیازهای آن استان هدف اصلی این طرح به شمار میرود.

وی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دبیرخانه طرح تانا استان تهران است، اظهار داشت: برگزاری جلسات هم اندیشی با بازیگران بخش دولتی و خصوصی برای ارائه نیازها، برگزاری رویداد ریورس پیچ و دریافت نیازهای استان ها، تحلیل و دسته بندی نیازها و تعیین نیازهای اولویت دار استان ها، شناسایی حامیان مالی و غیرمالی، برگزاری رویداد میتاپ پارک و شبکه سازی، برگزاری رویداد استارتاپ ویکند تخصصی با هدف حمایت از ایده های نوآورانه و…. از جمله اقداماتی است که توسط پارک های علم و فناوری به منظور اجرای طرح تانا عملیاتی می شود.

در بخش دیگر نمایشگاه، دکتر علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت های آن بازدید کردند.