توسعه زیرساخت های پارک های علم و فناوری با ایجاد شبکه حوزه اجرایی و پشتیبانی

اولین نشست معاونین اجرایی و پشتیبانی فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
این نشست با حضور مهندس حمید قدرت بین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی پارک فناوری پردیس، مهندس فاطمه گودرزی رییس اداره خدمات تجاری‌سازی پارک علم و فناوری شهید بهشتی، مهندس محمدرضا مینایی مهر مدیر اجرایی و پشتیبانی پارک علم و فناوری تربیت مدرس، مهندس سجاد کیانی معاون اجرایی پارک علم و فناوری امیرکبیر، دکتر مهدی احمدی تنکابنی مدیر کل پارک علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهندس حامد پوراسد معاون فنی و مهندسی پارک فناوری ایرانیان و دکتر هادی غفوریان یاور پناه معاون اجرایی و فنی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۲۸ اردیبهشت برگزار شد.