توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت یا توسعه صادارت دانش بنیان

شرکتهای دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه مناطق مختلف تاثیر زیادی دارند بطوری که می توان بر اهمیت نقش این شرکتها در رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی تاکید و آنها را موثرترین مولفه های تحقق پایدار اقتصاد توصیف کرد.

از طرفی با توجه به اینکه میتوان گفت سیاست وزارت علوم توسعه کارآفرینی، تجاری سازی و تولید ثروت ملی در دانشگاه‌ها می باشد دانشگاه کارآفرین و موفق دانشگاهی است که حول محور اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر نوآوری، افزایش بهره وری و مبتنی بر منابع حرکت کند.
هدف کلان دانشگاه‌های نسل اول: آموزش، نسل دوم: آموزش و پژوهش ونسل سوم و چهارم: آموزش، پژوهش و کارآفرینی است که این موضوع نشان از نقش مهم دانشگاه های نسل چهارم در هدایت جامعه و تاثیرگذاری آن بر سطح کلان جامعه دارد. اکنون که کشور از پژوهش مقاله محور عبور کرده و رتبه‌های خوبی نیز در این زمینه بدست آورده است، باید نگاه علمی و پژوهشی را در راستای تولید ثروت و تاثیرگذاری آن بر جامعه تغییر داد که این را می توان وظیفه دانشگاه های نسل چهارم دانست.
اقتصاد مبتنی بر منابع از طریق فروش نفت و یا فروش معادن حاصل می‌شود، اما اقتصاد مبتنی بر نوآوری، از طریق فروش دانش و نوآوری به دست می‌آید.نوآوری، حرکت خلاقانه‌ای است که ایده، محصول، تولید و بازار را به سمت سودآوری و توسعه رشد دهد. دانشگاه‌ها می‌توانند توسط فارغ التحصیلان خود و با ایجاد فضای حمایتی برای بهره گیری از ایده ها نوآورانه و خلاقانه شرکت ایجاد کنند و خلق ایده و ثروت نمایند.
سال ۹۶ میزان صادرات دانش بنیان در کشور ما، ۴۵۰ میلیون دلار اعلام شد که با توجه به حمایت ها و پیشرفت های صورت گرفته در بخش دانش بنیان پیش بینی ۱ میلیارد دلاری صادرات دانش بنیان برای پایان سال ۹۸ صورت گرفته است.
مطمئنا این اتفاق مهم نشان از حضور درخشان جوانان با استعداد و بخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در مراکز نوآوری و دانش بنیان است که بیش از پیش بر نقش دانشگاه ها در توسعه حمایت ها از ایده های فناورانه و خلاقانه دانشجویان خود و شرکت های دانش بنیان تاکید دارد.