تحقق رویکرد کارآفرینی با تکیه بر حضور دانشجویان و تشکل های دانشجویی

معاون توسعه و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در رویداد گلوگاه با اشاره به سیاست این سازمان در سال جاری و سال آینده در حوزه توسعه فناوری گفت؛ تلاش ما در جهت افزایش ارتباط دانشجویان و فضای صنعتی  است و این موضوع در راستای افزایش ارتباط با دانشجویان و جذب نخبگان بعد از دوران کرونا و در جهت جلوگیری از خروج نخبگان از کشور است.

دکتر ایرج اله دادی با بیان اینکه این رویداد با همت تشکل دانشجویی فنعت (فناوری و صنعت)دانشکدگان فنی در راستای ارتباط دادن دانشجویان با صنعت بوده است عنوان کرد؛ مراحل دست یابی به فناوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران،  از ایده  شروع شده و در نهایت با ارائه ایده های اولیه و نمونه اولیه محصول و مشاوره های لازم به تجاری سازی خواهد رسید.

وی افزود؛ در جریان جلسه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با استانداری تهران، استانداری این نوید را داده است اگر مشکلات شهرک های صنعتی در حوزه های انرژی، پسماند،آب  توسط ایده های دانشجویان حل شود تمامی هزینه های مربوط به پروژه را پرداخت خواهد کرد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در رویداد گلوگاه تحقق رویکرد کارآفرینی با تکیه بر حضور دانشجویان و تشکل های دانشجویی را مهم ترین هدف پارک های علم و فناوری دانست و عنوان کرد؛ برنامه گلوگاه در جهت مماس کردن صنعت با دانشگاه است و مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز به دنبال تشکیل و راه اندازی هسته های دانشجویی است و ایده های مطرح شده توسط دانشجویان در پایانامه ها جرقه ای برای حل چالش های صنعت خواهد بود.

دکتر علی اسدی با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مرجع تمام پارک های کشور  است و قدمت ۲۰ ساله دارد گفت؛ ضروری است بستر لازم جهت فعالیت و حضور دانشجویان به عنوان هسته های فناور ایجاد شود که پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در تلاش است این بستر را برای حضور و فعالیت آنها آماده کند.

وی ادامه داد؛ در راستای محقق شدن شعار دانشگاه تهران “جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی” می بایست ارتباط با دانشجو برقرار شود تا ایده های فناور آنها به بار بنشیند و از دانش و مهارت آنها برای بالندگی و پیشرفت کشور بهره مند شد.

دکتر اسدی با اشاره به هدف برگزاری رویداد گلوگاه گفت؛  نیازهای صنعت دریافت و ارایه شده است و در ادامه دیدگاه ها و ایده های دانشجویان  نیز باید ارائه گردد و مهم تر از آن باید گلوگاهی که در این بین باعث کندی حل مسئله و یا جلوگیری از حل مسئله می کند پیدا و مطرح گردد.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ظرفیت جدید ایجاد شده در این سازمان گفت؛ پردیس علم و فناوری شهید چمران در اشتهارد راه اندازی شده که دانشجویان انجمن فنعت می بایست به این ظرفیت یک نگاه جدی داشته باشند و می توان از این فضا برای کارورزی و مهارت ورزی نیروهای دانشجویی استفاده کرد تا آنها به عنوان نیروهای متخصص آموزش دیده پس از دوران کارورزی خود وارد صنعت شوند.