نوآوری و فناوری با شرکت های دانش بنیان در برنامه چتر فناوری

قسمت اول برنامه چترفناوری؛ شرکت پویا فناوران کوثر

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت دانش بنیان پویا فناوران کوثر مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت سورتر هوشمند شد.

این دستگاه با استفاده از روش های یادگیری عمیق می تواند عیوب ریخت شناسی محصولات را تشخیص داده و با عملکردی کارآمد به اجرای موثر فرایند کنترل کیفیت محصولات نهایی و همچنین ارائه دسته بندی باکیفیت محصولات، بپردازد و بدین ترتیب با جلوگیری از خام فروشی به بهبود شرایط صادرات نیز کمک می کند.

مشاهده قسمت اول برنامه چتر فناوری

https://aparat.com/v/sH3kL