انعقاد تفاهم نامه ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشکده محیط زیست؛ گامی برای توسعه شبکه فناوری

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مراسم انعقاد تفاهم نامه ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران برگزار شد.