کارگاه‌های توانمندسازی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ارتقای توانمندی‌های فردی ، سازمانی و مدیریتی صاحبان ایده و اختراع، دانشجویان، دانش‌آموختگان، اعضای هیئت علمی و همچنین توسعه محصولات و خدمات صاحبان کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان خدمات توانمندسازی مختلفی  از جمله رویداد های توانمندسازی ارائه می‌دهد. این رویداد‌ها و کارگاه با توجه به نیاز واحدهای فناور برنامه ریزی و اجرا می گردد. از جمله رویداد های توانمندسازی که در پارک تهران برگزار می گردد می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. آشنایی با اکوسیستم استارتاپی‌ها

۲. فناوری های نرم و صنایع خلاق

۳. امکان سنجی و تحقیقات بازار

۴. بوم مدل کسب و کار

۵. اصول ارائه به سرمایه گذار

۶. و …

کارگاه  های آموزشی ویژه هسته‌ها:

۱- اصول مدیریت ریسک و کنترل هزینه در استارتاپ ها

۲- نقد و تحلیل فرصت ها و چالش های پیش روی استارتاپ ها

۳- تحلیل بازار و رقبا و استراتژی‌های ورود به بازار

۴- دلایل شکست استارتاپ‌ها و استراتژی‌های خروج از بازار

۵- تیم سازی و راهبردهای اثربخش در بهبود عملکرد

۶- روش های جذب سرمایه و مذاکره با سرمایه گذار

کارگاه های آموزشی ویژه شرکت‌ها

۱. مدل کسب و کار

۲. طرح کسب و کار

۳. بازاریابی و فروش

۴. تحقیقات بازار

۵. اسکیل آپ

۶. توسعه بازار

۷. مهارتهای مدیریتی