برج فناوری دامپزشکی

برج فناوری دامپزشکی

زمین این طرح متعلق به دانشگاه تهران بوده و کارفرمایی طراحی و ساخت آن تا وضعیت فعلی به عهده اداره کل طرح های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران بوده است که از ابتدای سال ۱۳۹۶ شروع به ساخت گردیده است.
این ساختمان دارای زیر بنایی در حدود ۱۶۰۰۰ متر مربع می باشد که ۹ طبقه آن روی زمین و ۳ طبقه آن زیر زمین است، کاربری فرهنگی، ورزشی و اداری برای آن پیش بینی گردیده و فضاهای در نظر گرفته شده در طرح شامل : سالن آمفی تئاتر (دربالاترین طبقات) ، فضاهای ورزشی و استخر و سونا (در طبقات زیر زمین) ، فضاهای اداری در طبقات ، پارکینگ (در سه طبقه زیر زمین) است .
پیشنهاد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با توجه به نزدیکی ساختمان به دانشکده دامپزشکی و اکوسیستم شهر تهران در خصوص روند رو به رشد حیوانات خانگی ، و همچنین ارزش افزوده صنعت دامپزشکی (بعنوان شاخه ای از صنایع کشاورزی) کاربری اصلی پیشنهادی ایجاد یک مرکز تخصصی در زمینه هتلینگ ، کلینیک ، و پژوهش های فناورانه در حوزه حیوانات (دامی و خانگی) است. در بررسیهای انجام شده در خصوص نمونه مشابه این طرح در سایر کشور ها فعالیت های قابل انجام در این مراکز شامل موارد زیر می باشد :

  • Private clinic
  •  Teaching & research
  • Regulatory medicine
  • Public health
  • Uniform service
  • Industry