HAMSHAHRI TECH؛ رویداد فناورانه آشنایی با نیازهای همشهری

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران “رویداد فناورانه تقاضا محور REVERSE PITCH HAMSHAHRI TECH را برگزار می‌کند.
هدف این رویداد، تامین نیازها و تقاضاهای فناورانه همشهری است.
این رویداد به منظور معرفی موسسه همشهری، توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و ارائه نیازهای فناورانه همشهری برنامه ریزی و اجرا میشود تا فرصتی برای استفاده از پتانسیل‌های دانشی، ظرفیت‌های علمی و ایده‌های نوآورانه موجود در کشور جهت رفع نیازهای فناورانه همشهری فراهم شود.
مخاطبین رویداد: شرکت‌ها و تیم‌های فنار
زمان برگزاری: یکشنبه ۷ شهریور ساعت ۱۰ الی ۱۲

حضور در این رویداد رایگان و لزوما با تکمیل فرم ثبت نام خواهد بود.