photo_2019-12-23_11-45-28

کافه کارآفرینی برای صاحبان ایده در رویداد ReTech/UTInvest98

کافه پارک با عنوان ” کافه کارآفرینی ” و با هدف هم نشینی هسته‌های برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران روز پنج شنبه 28 آذرماه در محل نمایشگاه بین المللی برگزار شد. در این بخش برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شده برای هسته¬هایی که ایده‌های آن‌ها توسط پارک حمایت شده و در مرحله عقد قرارداد و تصویب ایده خود بودند نیز ارائه شد. در ادامه نیز دکتر چینی، عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و یکی از هسته‌های موفق برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی پارک که چند طرح خود را در این برنامه‌ها ارائه کرده و با طی کردن مراحل ایده تا بازار در نهایت شرکت خود را در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ثبت رسانده است ارائه‌ای با موضوع کارآفرینی برای حضار داشت.

.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.