آرشیو اخبار

اخبار

10 فناوری نوظهور در سال 2020

در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، به 10 فناوری نوظهور اشاره شده است. از جمله این نوآوری‌ها می‌توان به میکروسوزن‌ها (برای داشتن تزریق بدون درد)

اخبار

10 مهارت مورد نیاز در سال 2025

مطابق با گزارش آینده شغلی مجمع جهانی اقتصاد، 50 درصد از کل کارکنان، می بایست مهارت‌های جدیدی را در راستای تطبیق با روند رو به

اخبار

دومین رویداد از سلسله رویدادهای 3s (Smart،Steel manufacturing ، Startup event) مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد، برگزار می‌شود…

مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد، دومین رویداد از سلسله رویدادهای 3s (Smart،Steel manufacturing ، Startup event) را برگزار می‌کند. پس استقبال چشمگیر مخاطبان و ایده‌پردازان