متخصصان شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و تولید سامانه مرکزی مدیریت، سازماندهی و افزایش ایمنی مصرف گاز شدند. این سامانه در صنایع مختلف و همچنین مراکز درمانی، بیمارستانی و آزمایشگاهی کاربرد دارد.

خبرگزاری صداوسیما، اخبار ساعت ۱۴ شبکه یک

https://www.aparat.com/v/EDfRB

خبرگزاری صداوسیما، اخبار ساعت ۱۷:۳۰ شبکه خبر

https://www.aparat.com/v/2nKDt