حلال فاند؛ بستر سرمایه‌گذاری جمعی در کسب و کار‌های تولیدی و صادراتی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار ” آشنایی با پلتفرم سرمایه گذاری حلال فاند” را با حضور مهندس نفیسه سیدمحمدی؛ رییس واحد امورقراردادها و خدمات مدیریتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر فریدوند؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، مهندس رضاییان؛ مدیرعامل حلال فاند و مهندس عسگریان؛ مدیر امور قراردادهای حلال فاند روز دهم خرداد ماه ساعت ۱۰ برگزار کرد.