مرکز نوآوری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران افتتاح شد.
مراسم افتتاحیه مرکز نوآوری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر عباسعلی گائینی رییس دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه تهران، دکتر احسان چیت‌ساز مدیر کل سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری دانشگاه تهران، دکتر علی میرعابدی سرپرست مرکز نوآوری دانشکده مرکز نوآوری دانشکده علوم ورزشی و تندرستی و جمعی از معاونان و مدیران روز دوشنبه ۳۰ بهمن در محل دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.