برای پاسخ‌گویی به بحران‌های عصر دیجیتال باید رفتاری تخصصی داشته باشیم.

نشست خبری (مجازی) با حضور دکتر کشمیری مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری و رووسای پارک‌های منتخب علم و فناوری کشور از جمله دکتر عباس زارعی هنزکی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه برگزار شد.