اختتامیه دوره کوتاه مدت MBA در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

دوره کوتاه مدت MBA (مدیریت اجرایی) در مراکز رشد و نوآوری و پارک های علم و فناوری کشور که با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد، جمعه ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ پس برگزاری آخرین جلسه خود پایان یافت.