دانشجویان دانشگاه تهران، شاغل شوید…

دانشگاه تهران در مسیر تحول به دانشگاه کارآفرین، منبع عظیمی از دانشجویان برتر و با قابلیت علمی بالا در زمینه های مختلف است که حضور این دانشجوها و بهره گیری از توانمندی های آن ها میتواند گره گشای بسیاری از مشکلات و چالش های موجود باشد. دانشجویان به عنوان مهمترین اعضای شبکه فناوری دانشگاه تهران و شبکه فناوری یکی از مزایای رقابتی دانشگاه تهران و بالطبع پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا می باشد.

در همین راستا و با توجه به اینکه معرفی دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین، به عنوان یکی از رسالت های مهم پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، حمایت از شرکت های فناور عضو پارک و زمینه سازی ایجاد اشتغال برای دانشجویان دانشگاه تهران از وظایف اصلی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد؛ پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام به ایجاد بستری برای عرضه توانمندی های دانشجویان و پاسخگویی به تقاضای نیروی انسانی دانشی شرکت ها نموده است.
طرح جیکو (JiCo) که مخفف Job in Company و به معنای اشتغال در شرکت می باشد از ۲۸ ام آبان ماه سال ۹۸ در نمایشگاه کار دانشکده مدیریت وارد فاز از اجرایی خواهد شد. در حقیقت این طرح مسیری برای معرفی دانشجویان دانشگاه تهران به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای رفع نیاز و تامین نیروی کار دانشی قابل دسترس با بهره وری بالا برای شرکت ها و ایجاد زمینه اشتغال دانشجویان دانشگاه تهران و کسب تجربه کاری متعهدانه در محیط کار واقعی و در نتیجه تربیت نیروی متخصص می باشد.