طراحی و تولید ونتیلاتور ۱۰۰ درصد بومی در شرکت دانش بنیان ایرانی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شرکت تجهیزسازان امید سبز، عضو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به ۱۰۰ درصد دانش بومی طراحی و تولید ونتیلاتور دست یافت.