انقلاب صنعتی پارادایم حاکم بر جهان در عصر دیجیتال است.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دومین وبینار از سلسله وبینارهای جهش تولید با موضوع مقدمه‌ای بر تحول دیجیتال و تاثیر آن بر صنایع را برگزار کرد.