تحول دیجیتال؛ شرط بقای صنایع کشور

دومین رویداد از سلسله رویدادهای مرکز نوآوری تحول دیجیتال فولاد روز دوشنبه ۲۴ آذر ۹۹ با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، مهندس سید مهدی نقوی؛ معاون تکنولوژی فولاد مبارکه اصفهان، دکتر رسول سراییان؛ مدیر عامل شرکت ایریسا و جمعی دیگر از متخصصان برگزار شد.