“علوم شناختی” در دومین کافه فناوری‌های همگرا (NBIC2) مورد بحث قرار گرفت.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دومین کافه همگرا (NBIC) خود را ، پس از استقبال فراوان از برگزاری اولین کافه در این حوزه، بنا به درخواست اکثریت با محوریت ” علوم شناختی ( Cognitive Science ) ” برگزار کرد.