شرکت های فناور و دانش بنیان، فلسفه وجودی پارک های علم و فناوری

جلسه مشترک با شرکت های فناور و دانش بنیان با موضوع “قراردادهای ارتباط با صنعت” با حضور دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و جمعی از معاونین، مشاورین و مدیران روز چهارشنبه دوم آذر ماه برگزار شد.

در این نشست مدیران عامل شرکت های فناور و دانش بنیان به بیان چالش ها و مسائل خود پرداختند و حل این موضوعات در دستورکار پارک علم و فناوری قرار گرفت.

مشاهده گزارش تصویری (تصاویر بارگذاری شود)

 

 

لینک خبر در سایت

Session- industrial-relations