فرخوان وبینار “برای کار در استارت آپ ها به چه مهارتهایی نیاز داریم”

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار “برای کار در استارت آپ ها به چه مهارت‌هایی نیاز داریم” را با همکاری شرکت طرح و توسعه اتصال یکپارچه برگزار میکند.