پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام به جذب طرح و فرصت سرمایه گذاری در حوزه اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی با محوریت تانا استان تهران می نماید

این فراخوان فرصت سرمایه گذاری در طرح ها تا رسیدن به کسب و کار نوپا را فراهم می آورد.

شرایط مورد نیاز تیم ها:

  • طرح ها باید در سطح حداقل محصول قابل ارائه (MVP) باشد
  • هر طرح باید دارای تیم کاری باشد (حداقل ٣ نفر)
  • شرکت های حقوقی شامل حضور در این فراخوان نمی باشند
  • طرح هایی که در مرحله جذب سرمایه باشند
  • برای طرح ارائه شده برنامه جذب سرمایه داشته باشند

مهلت ثبت نام صاحبان طرح ها : تاریخ ١١ الی ٢٣ بهمن ماه ١۴٠١

مهلت ثبت نام سرمایه گذاران: تاریخ ١١ بهمن ماه الی ٨ اسفند ماه ١۴٠١

صاحبان طرح ها و سرمایه گذاران علاقمند جهت سرمایه گذاری در طرح ها و کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ٠٩٠٣١۵۵۵٩٣٧ و همچنین شماره ٨٨٢٢٠٧٠٠ الی ۴ داخلی های١٧١/١۵١ و ١۶٨ تماس حاصل نمایند.

ثبت نام صاحبان طرح:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGfHTTgx_DYlWuGyasIsZ2q3T8JFzVJ2PgPmkyRZBsOEmAEQ/viewform?pli=1

ثبت نام سرمایه گذار حقیقی:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSff849UMNLMFHTlwuL2k_Qx-6fmxEAyisvI7q9hWWsE1gDYHA/viewform

ثبت نام سرمایه گذار حقوقی:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAkWxi1Vmoca0Iq18tTHa0OmgJtAZnQuvWl9JqaSxLaqI3A/viewform?pli=1

روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران