تفاهم نامه؛ تسهیل وایجاد سازوکارهای چابک در راستای حضور حداکثری شرکتهای دانش بنیان

به گزارش روابط عمومی پارک علم وفناوری دانشگاه تهران؛ تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران روز چهارشنبه دوم شهریورماه با هدف تسهیل وایجاد سازوکارهای چابک در راستای حضور حداکثری شرکتهای دانش بنیان و فناور در زنجیره ارزش صنایع مرتبط با معدن و با رویکرد حل اقتصادی مسائل موجود در این زنجیره توسط روسای سه مجموعه به امضا رسید.

ایجاد شبکه  هوشمند مدیریت سبد سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مشترک، سرمایه گذاری مشترک بر روی طرح های دارای بازدهی اقتصادی مناسب و مؤثر درافزایش بهره وری فرآیندهای تولیدی مس سرچشمه، حمایت مالی مشترک و ایجاد شرایط مناسب جهت تحقیق، پژوهش و اجرای فاز پایلوت برنامه های توسعه ای مورد نیاز مس سرچشمه توسط شرکتهای دانش بنیان و فناور تابعه و همکار با پارک و صندوق، برگزاری کارگاه ها و دوره های مختلف آموزش ارزیابی و ارزشگذاری طرحها و پروژها و… از جمله موارد مطرح شده در تفاهم نامه میباشد.

این تفاهم نامه در ۵ ماده و به مدت سه سال به امضا رسید.