پارک علم و فناوری دانشگاه تهران کارگاه “قانون جهش تولید دانش بنیان” را در تاریخ ۲۹ شهریور برگزار کرد.

این کارگاه با حضور معاونان، مدیران و کارشناسان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و با هدف بررسی کامل و آشنایی با امتیازات قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ برنامه ریزی و برگزار گردید.

در این کارگاه دکتر فرهاد بیات وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق کسب وکار به تشریح ماهیت قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت و گفت: این قانون، کشکولی به شمار می آید به این معنا که یک مسیر و موضوع را دنبال نمی کند بلکه ماده های این قانون موضوعات مختلف را اصلاح می کند، در این قانون، ۹ موضوع مختلف اصلاح شده و ۲۵ امتیاز نیز از آن منتج شده است.

دکتر بیات در ادامه به انواع حمایت های صورت گرفته در این قانون اشاره کرد و یک دسته بندی کلی از آن ارائه نمود که شامل حمایت از صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک های علم و فناوری و نهادهای مشابه پارک ها، واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشد.

دکتر بیات اولین امتیاز این قانون را با استناد به ماده یک قانون جهش تولید “اعلام فهرست توانایی و نیازها از سوی دستگاه های اجرایی به شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان” مطرح کرد و گفت: همه دستگاه های اجرایی کشور به منظور ارتقای فناوری و نوآوری می بایست نیازهای خود را به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان ارائه کنند؛ سپس این نیازها از طریق شورای مربوط به واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان اعلام شده تا در طی یک قرارداد در جهت رفع این نیازها اقدام شود.

وی “شناسایی نقاط آسیب ناشی از تحریم و ارائه مشاوره به اشخاصی که در فهرست تحریم قرار گرفته اند توسط ستاد تسهیل” را دومین امتیاز قانون جهش تولید خواند و افزود: این امتیاز به حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های اقتصادی که در تحریم‌ها دچار آسیب شده اند، می پردازد.

فرهاد بیات سومین امتیاز این قانون را “لغو حقوق ورودی واردات ماشین­آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور”  دانست و تصریح کرد: معافیت مرتبط با واردات ماشین آلات و تجهیزات در جهت حمایت از تولید کنندگان داخلی لغو شده و افراد می بایست به منظور واردات در این حوزه حقوق ورودی را پرداخت نمایند، به همین منظور واحدهای فناور و دانش بنیان می بایست تلاش کرده و این خلا را تکمیل نمایند.

مدرس کارگاه قانون جهش تولید “پذیرش ضمانت نامه صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری”  را با استناد به به بند (الف) و (ب) ماده ۴  قانون جهش تولید دانش بنیان چهارمین امتیاز این قانون شمرد و خاطر نشان کرد: شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توانند با ارائه اضمانت نامه های صندوق نوآوری و شکوفایی و ضمانت صادرات و صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری در امور مختلف از جمله گمرک، حسن انجام کار، معاملات پیمان کاری و…. فعالیت های خود را پیش برده و این ضمانت نامه ها مورد قبول دستگاه های اجرایی می باشد.

دکتر بیات، پنجمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را “پذیرش مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک به عنوان تضمین” بیان کرد و افزود: مطالبات قطعی شرکت های دانش بنیان و واحدهای مستقر می توانند به عنوان تضمین برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار در قراردادهای مربوط به خود و یا دستگاه های اجرایی ارائه شود.

وی ششمین امتیاز این قانون را ” اولویت در وصول طلب موضوع احکام (بند (ج) ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳)” خواند و در توضیح آن گفت: با توجه به احکام قطعی دادگاهها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی؛ سازمان برنامه و بودجه موظف است قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحدها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.

فرهاد بیات لازم الاجرا محسوب شدن قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری را هفتمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان عنوان کرد و افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۱۳۶۵ به لازم الاجرا بودن قراردادهای منعقد شده میان بانک و مشتریان تاکید می شود، در قانون جهش تولید دانش بنیان، قراردادهای صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های غیر دولتی پژوهش و فناوری نیز به صورت لازم الاجرا تعریف شده اند.

وی در ادامه هشتمین امتیاز این قانون را افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان” خواند و تصریح کرد: با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکتهای دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه می شود.

مدرس کارگاه قانون جهش تولید دانش بنیان، به موضوع “صدور سند اعیانی برای سرمایه گذران خصوصی در پارک” به عنوان نهمین امتیاز این قانون اشاره کرد و افزود: در راستای تسهیل سرمایه­گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می­شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.

دکتر بیات امکان انعقاد قرارداد بلند مدت یا واگذاری قطعی با سرمایه گذران و حق واگذاری عرصه و اعیان” را دهمین امتیاز این قانون مطرح کرد و گفت: پارکهای علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاههای اجرائی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چهارچوب مصوبات هیأت امناء و طرح جامع مصوب خود، در قالب قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی، اجاره بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چهارچوب مأموریت های پارک»، در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.

وی با بیان اینکه قرارداد مشارکت برای تجاری سازی” یازدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود؛ خاطر نشان کرد: کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی های فکری، دستاوردهای پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری­سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری­سازی یافته­های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند.

ایشانامکان استقرار در واحدهای مسکونی (بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری)” را به عنوان دوازدهمین امتیاز این قانون عنوان کرد و افزود: در مناطق مسکونی امکان راه اندازی فعالیت تجاری وجود ندارد، اما در قانون جهش تولید دانش بنیان  در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۵۲ پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانش بنیان» اضافه گردیده و بدین ترتیب شرکت های دانش بنیان به وسیله مالک می توانند در مناطق مسکونی استقرار یابند.

سیزدهمین امتیاز این قانون در اختیار قرار دادن اراضی دستگاه های اجرایی جهت استقرار پارک و شرکتهای دانش بنیان”  تعریف شده که دکتر فرهاد بیات در خصوص آن تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند.

فرهاد بیات در خصوص چهاردمین امتیاز این قانون که تامین زیر ساخت آب، برق، گاز و مخابرات تا درِ پارک های علم و فناوری  است، گفت: در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» اضافه می شود.

وی در ادامه معافیت های بیمه ای و مالیاتی قراردادهای دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیانرا پانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان خواند و تصریح کرد: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و مؤسسات دانش­بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش­بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می­یابد.

بیات شانزدهمین امتیاز قانون جهش تولید دانش بنیان را معافیت مالیات حقوق کارکنان (ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت های دانش‌بنیان‌)”  عنوان کرد و افزود: کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می‌باشند. مالیات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری با نرخ صفر محاسبه می شود.

وی ایجاد شعب تخصصی درزمینه علم و فناوری را هفدهمین امتیاز این قانون بیان و تاکید کرد: قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه­های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش­بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شوراهای حل اختلاف و دادگاهها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می­توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند.

دکتر بیات از موضوع عدم الزام به برگزاری مناقصه در مواردی که محصول دانش بنیان برای اولین بار در ایران ساخته شده و دارای مشابه داخلی نباشد” به عنوان هجدهمین امتیاز صحبت کرد و گفت: محصول دانش­بنیانی که برای بار اول در کشور ساخته می­شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری­ها و تولیدات دانش­بنیان، ملزم به برگزاری مناقصه نخواهد بود و و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکتهای دانش ­بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.

عدم رقابت دستگاه های اجرایی با شرکت های دانش بنیان و واحد های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری، اصلاح ماده ۱۴۱ و الحاق کالا های واسطه ای غیر خام)، محسوب شدن هزینه انجام شده برای فعالیت های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی، عدم شمول مالیات اتفاقی بهکمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحد های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، پیوستن رئیس پارک هر استان به ترکیب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان، اجازه تاسیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری به دانشگاه ها و پارک ها و استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری توسط شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ب)اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها(مشروط به مرتبط بودن با همان شرکت) از دیگر امتیازهای قانون جهش تولید دانش بنیان به شمار می رود.

در بخش دیگر این کارگاه به پرسش های شرکت کنندگان پاسخ داده شد.

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده های نوآورانه و فناورانه در قالب برنامه های رویش، شکوفایی و جهش حمایت کند.

مخاطبان این برنامه کلیه اعضای هیات علمی، فارغ التحصیلان و دانشجویان دانشگاه تهران می‌باشد.

صاحبان ایده های نوآورانه و فناورانه با قابلیت ایجاد کسب و کار با سطح آمادگی ۱ تا ۷ میتوانند در قالب برنامه رویش و شکوفایی و جهش شرکت نمایند. (برنامه رویش: TRL1-3، برنامه شکوفایی: TRL4-6، برنامه جهش: TRL1-7)

شروع فراخوان: ۲۰ شهریور لغایت ۵ مهر ۱۴۰۱

ثبت نام متقاضیان فقط بصورت آنلاین و از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا، در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام میشود و امکان بررسی درخواستهای ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

متقاضیان میتوانند برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴/۱۵۴ تماس حاصل نمایند.

لینک ثبت نام

http://reg.utstpark.ir/

 

قابل توجه:

متقاضیان بر اساس سطح آمادگی فناوری طرح خود از طریق یکی از برنامه های ذیل حمایت می شوند:

برنامه رویش

هدف: حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند تا مرحله تثبیت ایده

مخاطب: هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه

مدت: ۶ ماه و حداکثر تا ۳ ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.

اطلاعات تکمیلی درباره برنامه رویش را از این قسمت مطالعه نمایید.

https://utstpark.ir/rooyesh-plan/

 

(برنامه رویش

 • هدف:حمایت از تیم های کاری دارای ایده بازارپسند
  مخاطب:هسته های نوآور دارای ایده با سطح آمادگی فناوری کمتر از سه (TRL 1-3)
  مدت۶ تا ۹ ماه
  مزایا: تامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهای پارک برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
  خروجی: تیم پیش رشد دارای ایده تثبیت شده که رویای تولید نمونه محصول دارد/ یا ایده ای که مفهوماً اثبات شده و قابل فروش است.)

 

برنامه شکوفایی

 • هدف: حمایت از تیم های کاری دارای طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
 • مخاطب: تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
 • مدت:۱۲ ماه و حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید می باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۱۸ ماه نخواهد بود.
 • خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

اطلاعات تکمیلی درباره برنامه شکوفایی را از این قسمت مطالعه نمایید.

https://utstpark.ir/shookoofaie-plan/

 

 • (هدف:حمایت از تیم های کاری دارای ایده تثبیت شده و بازارپسند
  مخاطب:تیم های پیش رشد دارای ایده با سطح آمادگی فناوری بیشتر از ۳ و کمتر از ۶
  مدت:۱۲ تا ۱۸ ماه
  مزایاتامین فضای استقرار، حمایت مالی، ارائه خدمات آموزش و مشاوره و راهبری، ارائه خدمات انتقال فناوری (demo day)، امکان حضور در جشنواره دستاوردهای پارک برای عرضه ایده ها به مخاطبین مربوطه از جمله سرمایه گذاران
  خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP))

 

برنامه جهش

 • هدف: حمایت از طرح های فناورانه بازارپسند تا مرحله تولید نمونه محصول
 • مخاطب: هسته های دارای ایده/طرح فناورانه با سطح آمادگی فناوری بین ۱تا ۷
 • مدت: ۴ ماه و حداکثر تا ۲ ماه دیگر قابل تمدید می‌باشد. در هر صورت مدت برنامه متجاوز از ۶ ماه نخواهد بود.
 • خروجی: شرکت نوپای در حال تاسیس دارای نمونه اولیه محصول که رویای ورود به بازار دارد/ یا فناوری تولید شده که قابل فروش است (MVP).

 

 • مزایای برنامه‌های حمایتی

امکان معرفی هسته جهت استقرار در آزمایشگاه/ کارگاه های عضو شبکه فناورانه یا فضاهای کاری اشتراکی

امکان معرفی به صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران جهت استفاده از خدمات مالی و اعتباری

اعطای اعتبار جهش بر اساس دستورالعمل مربوطه

اعطای اعتبار توانمندسازی بر اساس دستورالعمل مربوطه(خدمات راهبری، مشاوره و آموزش)

امکان استفاده از خدمات دفتر انتقال فناوری

امکان استفاده از Exit mentoring (مشاوره کسب و کار) و ارزش گذاری

امکان حضور و ادامه روال پیشرفت طرح در مرکز رشد

شرایط پذیرش

مطالعه دقیق دستور العمل برنامه رویش و شکوفایی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مطالعه دقیق دستور العمل اعتبار تثبیت ایده و اعتبار تولید نمونه محصول

هر شخص فقط می تواند یک اعتبار حمایتی فعال در پارک داشته باشد. اگر قرارداد خاتمه نیافته حمایتی با پارک دارید، مجاز به ثبت نام نبوده و از فرآیند پذیرش خارج می شوید.

الزام داشتن تیم کاری حداقل ۳ نفر دارای تخصص های لازم هسته- (یک نفر مسئول هسته و دو نفر عضو هسته – از ذکر کردن نام مسئول هسته در جدول اعضای هسته خودداری نمایید)

در کاربرگ توافق نامه اعضا هسته، امضای تمامی اعضای معرفی شده الزامی می باشد.

در قرارداد همکاری، میزان مشارکت و قدرالسهم طرفین مشخص شده و امضای تمامی افراد الزامی می باشد.

دقت فرمایید دریافت اعتبار حمایتی منوط به عقد قرارداد با پارک و ارائه ضمانت حسن انجام کار (شامل سفته/ چک / گواهی کسر از حقوق برای اعضای هیات علمی) می باشد.

مهم

هر پرونده تنها تا ۳ بار جهت اصلاح و تکمیل مدارک به مسئول هسته بازگردانده می‌شود. پس از آن، پرونده از فرآیند پذیرش خارج می‌گردد.

ثبت‌نام متقاضیان فقط به صورت آنلاین از طریق وب‌گاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصراً در بازه زمانی فراخوان اعلام شده انجام می‌شود و امکان بررسی درخواست‌های ایمیلی، کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر از این فراخوان می‌توانند با شماره ۸۸۲۲۰۷۰۰ الی ۴ داخلی ۱۶۴، ۱۵۴ تماس حاصل نمایند.

اجلاس معاونان پارک های علم و فناوری کشور به مدت دو روز و در تاریخ ۱۵ و ۱۶ شهریور در جزیره کیش برگزار شد.

این اجلاس با هدف هم افزایی میان وزارت علوم و پارک‌های علم و فناوری و با حضور دکتر امید رضایی فر سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف، دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاونت فناوری و نوآوری وزارت عتف، دکتر غلامرضا منتظری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رئیس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، مهندس مهدی کشاورز مدیرعامل منطقه آزاد کیش دکتر ایرج اله دادی معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دیگر رووسا و معاونین پارک های علم و فناوری سراسر کشور برنامه ریزی و برگزار شد.

افزایش تعاملات میان پارک‌های علم و فناوری کشور، بهینه کردن فعالیت‌های اجرایی پارک‌ها و هم افزایی هرچه بیشتر میان وزارت علوم و پارک‌های علم و فن اوری در راستای تدوین برنامه‌های راهبردی و بهینه کردن فعالیت‌های اجرایی از دیگر اهداف برگزاری این اجلاس بود.

دکتر مصطفی صفدری رنجبر مشاور معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف در اجلاس معاونان پارک‌های علم و فناوری کشور که در جزیره کیش برگزار شد، گفت: تمام سازمان ها و کنشگران باید بسیج شوند تا نوآوری اتفاق بیفتد. در حال حاضر، مقاومت اقتصاد سنتی در مقابل جریان اقتصادی جدید و نوآوری احساس می شود. این مشکل را باید با نگاه سیستمی برطرف کنیم. پارک‌ها نقش جدی در این زمینه دارند و می‌توانند فرهنگ نوآوری را به تک تک سازمان‌ها و بازیگران در استان‌ها تزریق کنند. مشاهده متن کامل خبر

https://dolat.ir/detail/395703

دکتر امید رضایی فر سرپرست دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت عتف از همکاری های همه جانبه پارک‌های کشور برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در مرکز نوآوری کیش خبر داد و گفت: پارک‌های کشور در خصوص ارتقاء امکانات و تسهیلات برای استقرار شرکت‌های دانش بنیان در این مجموعه همکاری های همه جانبه با مرکز نوآوری کیش را خواهند داشت. مشاهده متن کامل خبر

https://dolat.ir/detail/395561

در بخش دیگر این اجلاس از مرکز نوآوری جزیره کیش و شرکت های دانش بنیان مستقر در این مرکز بازدید به عمل آمد، همچنین محصولات چند شرکت معرفی و ارائه شدند.

مرکزنوآوری جزیره کیش از سال ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده و هم اکنون با استقرار حدود ۵۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ به یکی از مهمترین مراکز فناوری جزیره زیبای کیش تبدیل شده است.

اجلاس رووسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور از تاریخ ۱۰ الی ۱۲ شهریور ماه در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر سید ابراهیم رییسی رییس جمهور، دکتر محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر علی اسدی رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مدیران و مسئولان آموزش عالی برگزار شد، چالش ها و فرصت های آموزش عالی و نیز ظرفیت‌ها و فرصت های پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری برای توسعه زیست بوم علم و فناوری و کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

مراسم افتتاحیه این اجلاس روز پنج شنبه دهم شهریور ماه با حضور سیدابراهیم رئیسی، ریاست جمهور در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. جهت مشاهده سخنان ریاست جمهوری کلیک کنید.

https://www.president.ir/fa/139200

 

پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، ادامه جلسات این نشست در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

https://www.farsnews.ir/news/14010610000777/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

 

بازگشایی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی؛ لوازم، راهکارها، پیامدها از دیگر موضوعات مورد بررسی در این اجلاس بود.؛ همچنین پنل ها و میزگرد های مختلف به مدت سه روز ویژه روسای پارک های علم و فناوری به جهت هم اندیشی و بررسی راهکاری پیشرفت فناوری نیز برگزار شد.

در بخش دیگری از این اجلاس، نمایشگاهی از محصولات فناور و دانش بنیان پارک های علم و فناوری و دستاورد های علم و فناوری مراکز علمی و دانشگاهی به برپا و از محصولات فناورانه ای از جمله “کیت تشخیص سریع تروپونین در نمونه سرم پلاسما و خون کامل”، “دستگاه انفجار پلاسمایی”، “لیزر جراحی سنگ کلیه” و “لیزر جراحی مغز و اعصاب” و همچنین لیزر جراحی لانگ پالس هولمیوم” که در زمینه جراحی ستون فقرات، مغز و اعصاب، سنگ‌شکنی درون اندامی و برش بافت نرم و برداشت تومورها کاربرد دارد، رونمایی شد.
شرکت های پویا فناوران کوثر و الکتروسازان فن آریا مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در این نمایشگاه حضور یافتند.

در مراسم اختتامیه این اجلاس که در روز ۱۲ شهریور ماه برگزار شد؛ روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، ۵ بنیاد خیریه فعال دانشگاه‌های سراسر کشور مورد تجلیل قرار گرفتند.

https://www.msrt.ir/fa/news/72777/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF