لینک ورود به وبینار از طریق ایمیل و پیامک برای شرکت کنندگان ارسال می­گردد.