اشخاص حقوقی هستند که در تکمیل خدمات مشاوره ای کلینیک کسب و کار، خدمات مورد نیاز شرکت ها را به صورت فروش خدمات در اختیار مراجعین قرار می دهند:

 • تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی
 • ثبت شرکت
 • تدوین برنامه ی کسب و کار
 • تنظیم قرار دادهای تجاری و تجاری سازی محصول
 • امور مربوط به بیمه
 • ثبت اختراع
 • ثبت برند و لوگو
 • بازاریابی و تبلیغات
 • خدمات حسابداری و حسابرسی
 • دریافت استاندارد
 • تدوین برنامه ی کسب و کار
 • تنظیم قرار دادهای تجاری و تجاری سازی محصول

در صورت تمایل به همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به عنوان کارگزار می توانید با شماره ی 88220700 داخلی 168 تماس بگیرید.