خدمات آموزشی بر دو محور برگزار می شود:

 1. بر مبنای نیاز و درخواست مراکز پارک و شرکت ها
 2. بر اساس برنامه ریزی و نیاز سنجی های انجام شده توسط واحد تجاری سازی
 • کسب و کار
 • سرمایه گذاری
 • تجاری سازی
 • بازار یابی
 • ثبت اختراع
 • امور شرکت دانش بنیان
 • و …
 • اطلاع رسانی برگزاری هر کارگاه حدود یک ماه پیش از برگزاری در سایت قرار داده می شود.

عناوین برخی از کارگاه هایی که در سال 97 برگزار شده است:

 • آشنایی با شرکت های دانش بنیان، الزامات و مزایای آن
 • جذب سرمایه در شرکت های نوپا
 • تدوین مدل درآمدی ( business model) و طراحی ارزش پیشنهادی
 • تجربه موفق در جذب سرمایه و تجاری سازی
 • الزامات حقوقی کسب و کار های اینترنتی
 • اصول مذاکره با سرمایه گذار
 • بوم ناب کسب و کار
 • آشنایی با
 • خلاقیت رو پرورش ایده در کسب و کار
 • ساز و کار تأمین مالی و ورود به فرابورس ایران
 • حلقه های تأمین مالی نوآوری در فرابورس ایران