کلینیک کسب و کار پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از تیر ماه سال 97 بصورت رسمی کار خود را آغاز نمود. ارائه مشاوره در راستاي بهبود و توسعه فضاي كسب و كار و عارضه ‌يابي و حل مسائل سازماني، نیاز سنجی، دوره های آموزشی مرتبط با موضوعات کلینیک در راستاي كمك به افزايش دانش سازماني شركت ها و هسته هاي نوآور و دانش بنيان از جمله خدمات کلینیک کسب و کار می باشد. مشاوره ها شامل دو بخش عمومی و تخصصی می باشد.

•           مشاوره شامل 5 بخش می باشد:

  • مشاوره در حوزه مسائل بیمه
  • مشاوره در حوزه مسائلی مالیاتی
  • مشاوره در حوزه حقوقی
  • مشاوره در حوزه  مالی و سرمایه گذاری
  • مشاوره در حوزه ی کسب و کار

مخاطبین کلینیک دانشجویان، شرکت ها، تیم های استارتاپی، اساتید هیأت علمی دانشگاه تهران، هسته ها و شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و فعالان حوزه ی کسب و کار می باشد.

رزرو زمان مشاوره:

88220700

داخلی 138  آقای طارمی

ساعت کار کلینیک هر روز از ساعت 9-12 می باشد و نحوه ی زمان بندی حضور مطابق جدول ذیل می باشد:

مشاور حقوقی: شنبه    
مشاور کسب و کار: یکشنبه 
مشاور بیمه: دوشنبه
مشاوره سرمایه گذاری: سه شنبه
مشاوره مالیاتی، حسابداری و حسابرسی: چهارشنبه