مشخصات وبینار

زمان برگزاری: 25 آبان ساعت 15 الی 17

فرم ثبت نام وبینار چالش های شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران