پروتئین گیاهی

میکرو جلبک مغذی ترین ماده غذایی موجود

مركز نوآوري دانشكدگان كشاورزي و منابع طبيعي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران، وبينار “استفاده از پروتئين هاي گياهي(ريزجلبك ها) براي تهيه گوشت و پنير آنالوگ”را با همكاري پارك علم و فناوري دانشگاه تهران ,با حضور خانم زهرا سلطاني فر؛ دانشجوي دكتري رشته شيلات دانشگاه تهران روزیکشنبه 30 آبان برگزارکرد.

پروتئین های جایگزین گوشت (منابع پروتئینی نوین ),ریزجلبک ها و آینده و ارتباط صنایع غذایی و پروتئین های جلبکی از مهم ترین موضوعاتی بود که در این وبینار ارائه شد.

. علاقه مندان می توانند فایل مربوط به این وبینار را از طریق لینک زیر مشاهده کنند

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.