طرح توانا مجموعه ای از دوره های آموزشی کاربردی است که جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان و آشنایی با فضای کسب و کار و ملزومات آن طراحی شده است. این بسته آموزشی شامل عنوان آموزشی در قالب 50 ساعت آموزش برای هر نفر و در آن مباحثی همچون

ایجاد انگیزه برای کارآفرینی

مدل کسب و کار

نوشتن طرح کسب و کار

روش های بازاریابی

اصول و فنون مذاکره

به شرکت کنندگان ارائه می گردد.

آغاز دوره 17 بهمن 98 و پایان دوره 9 اسفند 98 می باشد.

در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف اعطا می‌گردد.

ثبت نام طرح توانا

  • 0 ریال