دوره رشد:

دوره­ای است تحت مدیریت متخصصین حرفه ای که با ارائه خدماتی از شرکت­های نوپای دانش بنیان حمایت می­نماید تا کسب و کاری ساختار یافته ایجاد نمایند. حضور در این دوره، منجر به تسریع و نظام‏مندی فرآیند ایجاد یک شرکت موفق می‏شود. این هدف، بوسیله فراهم آوردن حمایت‏های جامع و یکپارچه دنبال می‏شود.

در این مرحله، حداکثر ظرف مدت 3 سال ، شرکت­های نوپا تحت برنامه­های حمایتی مرکز رشد قرار می­گیرند. زمان استقرار هر شرکت در هر دوره بر اساس نتایج ارزیابی سالانه و نظارت دوره­ای قابل تمدید خواهد بود.