1. جوانه

این برنامه به عنوان موتور محرک حرکت دانشجویان به سمت پرورش تفکر کارآفرینی و خلاقیت و به منظور ایجاد جرقه های تولید ایده برای ایجاد و توسعه یک کسب و کار پایدار طراحی شده است. هدف اصلی این برنامه کمک به گسترش چارچوب های فکری دانشجویان، همکاری در فعالیت های فناورانه، افزایش مهارت و شکل گیری ایده های ایجاد کسب و کار بر پایه دانش کسب شده در حین تحصیل در دانشگاه است. پرورش ویژگی‌هایی نظیر خطرپذیری، آینده‌نگری، مهارت‌های رهبری و مهارت‌های تجاری، فرصت‌های کارآفرینی پیش روی دانشجویان را افزایش می‌دهد و آنان را به یک کارآفرین موفق تبدیل می کند. مخاطب این برنامه تمامی دانشجویان دانشگاه تهران هستند که علاقمند به آشنایی با مباحث کارآفرینی فناورانه می باشند. بخش های مختلف برنامه جوانه عبارتند از:

1-1مسابقات عملی – دانشجویی:

 تشویق دانشجویان به کار گروهی در ساخت محصول با استفاده از سرمایه محدود، هدف این برنامه می باشد. در این برنامه اعضای محترم هیئت علمی می توانند در دروسی که دارای کار عملی باشند ضمن درخواست و اخذ تاییدیه از پارک علم و فناوری، ساخت یک محصول مشخص را در میان دانشجویان به مسابقه بگذارند. حمایت مادی پارک علم و فناوری از هزینه ساخت محصول و اهدای جوایز به تیم های رتبه های اول تا سوم از جمله خدمات پارک علم و فناوری در این مسابقات می باشد.

فراخوان مسابقات عملی دانشجویی در شروع هر نیمسال تحصیلی برای تمامی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران ارسال می شود و امکان دریافت درخواست حمایت از مسابقات تا پیش از آغاز امتحانات هر نیمسال تحصیلی وجود دارد.

برای دسترسی به دستور العمل ها و کابرگ های این برنامه به منوی سمت همین صفحه مراجعه فرمایید .

1-2 تورهای بازدید از صنعت:

 هدف از این حمایت، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، آشنایی دانشجویان با فضای واقعی کسب و کار و چالش های تولید و فروش است. همچنین ایجاد جرقه های تولید ایده در ذهن بازدید کنندگان از جمله اهداف مورد انتظار تورهای بازدید از صنعت است.

برگزار کننده و مجری این تورها، دانشکده ها، واحدها، پردیس و یا انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه تهران می باشند و پارک علم و فناوری در قالب دستورالعمل مربوطه، از این برنامه ها حمایت مالی می نماید. (دستور العمل + کاربرگ ها )

1-3حمایت از فعالیت های فناورانه انجمن ها و تشکل های دانشجویی:

یکی از زمینه های مورد توجه در برنامه “جوانه” رصد فعالیت های فناورانه تشکل های دانشجویی از قبیل انجمن های علمی، بسیج دانشجویی و سایر تشکل هایی است که به هر نحو بتوانند در چارچوبی مشخص به سمت کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه حرکت نمایند.  فعالیت هایی که به نحوی به کسب و کار و فناورانه مرتبط بوده و فرهنگ کارآفرینی را در میان دانشجویان ترویج دهند، مشمول این حمایت می شوند. حمایت از تشکل های دانشجویی در حال حاضر در زمینه های زیر صورت می گیرد:

  • حمايت از فعاليت‌هاي تشکلها در حوزه‌هاي كسب و كار (رويداد، همايش، مسابقه، نمايشگاه  و … )
  • تسهیلات استفاده از فضاها و سالن‌هاي پارك علم و فناوري به منظور استفاده فناورانه انجمن ها و تشکلهای علمي-دانشجويي

برای استفاده از این اعتبارات، درخواست حمایت از فعالیت های فناورانه از طریق مکاتبه با مرکز کارآفرینی، تکمیل کاربرگ های مربوطه و اخذ تاییدیه پارک علم و فناوری پیش از برگزاری رویداد ضروری است.

1-4 فعالیت های آموزشی و ترویجی :

برگزاری کمپین های معرفی خدمات پارک علم و فناوری در دانشکده ها و پردیس ها در جمع دانشجویان، اعضای هیئت علمی و شوراهای پردیس ها با هدف آشنایی ذینفعان با خدمات قابل ارائه پارک از جمله اهداف این برنامه است. همچنین دعوت از کارآفرینان و سخنرانان انگیزشی و برگزاری همایش های آشنایی با مفاهیم خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در محل پارک و دانشکده ها و پردیس های دانشگاه تهران با هدف ایجاد حرکت هماهنگ بدنه علمی دانشگاه تهران بسوی دانشگاه کارآفرین مورد نظر و پیگیری مرکز کارآفرینی و نوآوری در این بخش می باشد.