مشخصات سالن/فضا:

گالری تصاویر فضای کار اشتراکی فراز

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 88220700 الی 4 داخلی 154 / 164 تماس حاصل نمایید.