اتاق جلسه‌ی فرهان
سالن چند‌منظوره‌ی ترنج
سالن گردهمایی افلاک
سالن همایش پندار
اتاق جلسه‌ی بارمان