فرم ثبت نام وبینار "مبانیPivot : مديريت تغيير در ايده و محصول در شرایط بحران"

لینک ورود به وبینار از طریق ایمیل و پیامک برای شرکت کنندگان ارسال می­گردد.

ثبت نام در این وبینار رایگان می­باشد.