سامانه های اطلاعاتی/ عملیاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پست الکترونیک پارک

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتباتسامانه های پرداخت

کلینیک توانمندسازی کسب و کار

پرداخت مبلغ اجاره شرکت های مستقر در پارک

خرید شارژ اینترنتسامانه های ثبت نام

ثبت نام طرح JiCo

ثبت‌نام فراخوان عضویت شرکت های رشد و پسارشد

ثبت نام Reverse Pitch تحول دیجیتال در فولاد

ثبت نام وبینار اشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارافرینی ( برنامه رویش و برنامه شکوفایی)

درخواست همکاری شتابدهنده با پارک

ثبت نام دوره مجازی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی