سامانه های اطلاعاتی/ عملیاتی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پست الکترونیک پارک

سامانه الکترونیکی دبیرخانه و گردش مکاتباتسامانه های پرداخت

کلینیک توانمندسازی کسب و کار

پرداخت مبلغ اجاره شرکت های مستقر در پارک

خرید شارژ اینترنتسامانه های ثبت نام

ثبت نام طرح JiCo

ثبت‌نام فراخوان عضویت شرکت های رشد و پسارشد

ثبت‌نام رویش

ثبت نام وبینار اشنایی با برنامه های حمایتی مرکز نوآوری و کارافرینی ( برنامه رویش و برنامه شکوفایی)

وبینار کافه نانو

ثبت نام دوره مجازی مالکیت فکری و تجارت الکترونیکی

ثبت نام Reverse Pitch تحول دیجیتال در فولاد

ثبت نام وبینار کافه exportech

ثبت نام رویداد نگرشى جديد به جهش توليد، اتلافات و كاهش آنها

ثبت نام دوره "اکسپورتک 99" پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری منطقه آزاد ارس

دومین وبینار از سلسله رویدادهای "جهش تولید"

ثبت نام دوره جامع حقوق کسب و کار

ثبت نام دوره "بهبود محیط کسب کار، بایدها و اقدامات"

درخواست همکاری شتابدهنده با پارک

وبینار آشنايي با صندوق هاي سرمايه گذاري خطر پذير و خدمات صندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم دانشگاه تهران

نظرسنجی طرح

رویش/شکوفایی