در صورت ثبت نام گروهی 5 نفره، کد تخفیف 25 درصدی برای استفاده در دوره جامع حقوق کسب و کار به ثبت نام کنندگان داده می شود.