فضای اداری شرکت‌ها

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، فضاهایی را در قالب ساختمان های اداری و کارگاهی در اختیار شرکت‌های عضو و مستقر قرار میدهد.
 
اطلاعات تکمیلی در ارتباط با پذیرش و عضویت شرکت ها در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را میتوانید از طریق لینک‌های زیر مشاهده نمایید.